vårt pedagogiska koncept

På Rönninge vill vi skapa förutsättningar för en så allsidig utveckling som möjligt hos varje barn, genom en tillåtande miljö, där barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet utvecklas.

Rönninge förskola tillhör Norlandia förskolor. Förskolan är inspirerad av Fröbelpedagogiken. Detta innebär att vi lyfter fram naturen, leken, språket och sinnena. Fröbel ansåg att det var viktigt att låta barnet pröva sig fram, konstruera och upptäcka – barnet är och förblir skapande. På grund av detta skulle pedagogen inte undervisa barnet i kunskaper utan i uppfinnandet och utforskandets konst, ge verktyg – inte färdiga lösningar. Detta innebär bland annat att vi arbetar nära naturen: vi följer årstiderna, planterar och odlar på vår äng samt har skördefest. Förskolan har en stor gård med mycket lekutrymme, skogsparti och en äng.  
Vi sätter ett stort värde på leken och på hur vi är mot varandra. Vi arbetar med CARE ( C = competent, A = ambitious, R = respect ul E= energetic), vår värdegrund, som hela tiden ska genomsyra verksamheten.
Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och har tvärgrupper tillsammans. Vårt mål är att fånga barnens eget intresse och uti från det välja bland de aktviteter som erbjuds. Språk, matematik, naturkunskap och teknik vävs samman i allt vi gör. Vi har tillsammans med alla barn en storsångsamling en gång i veckan, där vi sjunger och dramatiserar med rekvisita. Vi arbetar mycket med miljö och hälsa. Vi har mycket utevistelse, rörelse, promenader, och skogsaktiviteter.
Vi har en egen kock som lagar maten från grunden och vi är KRAV-certifierade och strävar efter att vår mat ska bestå av minst 50 procent ekologiska varor.