Information

Information Öppettider Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela förskolechef eller biträdande minst 3 veckor innan.

Besök vår förskola
Under våren 2018 har vi visning vid önskemål.
Ni välkomna att ringa för visning på telefonnummer 0736-78 14 95.