Information

Information Öppettider Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela förskolechef eller samordnare minst 3 veckor innan.

I år deltar vi på Salemsdagen den 25/8. Där kommer vi att visa delar av vår fina verksamhet

Kalendarium HT 2018

Höstens APT-möten:

20/8   kl 16.00
26/9   kl 16.00
23/10 kl 16.00
7/11   kl 16.00
27/11 kl 16.00

Planeringsdagar:

6-7/9 2018, förskolan är stängd 

 

Besök vår förskola:

Under hösten 2018 har vi visning den 21/9 och 9/11 kl 9.30. Då är ni välkommna att besöka oss på Rönninge förskola mellan kl 9.45-10.15. Kontakta oss vid intresse för visning på telefonnummer 0736-78 14 95, 08-532 563 55/56. 

 

Att söka plats hos oss:

Vi är med i kommunens gemensamma kö, ni kommer till sidan genom denna länk- https://salem.skolplatsen.se/Publik/Ansokan.aspx?menu=1&valid=256 

 

Varmt välkomna!