Om Norlandia förskolor

Norlandia förskolor bildades 1 januari 2013 och är en av del av Norlandia i Sverige. Vi är en internationell aktör som växer i både Sverige och i övriga Europa.

Oavsett var i Sverige barnen bor har de rätt att få växa och utvecklas i en rolig, trygg och lärorik miljö med vuxna som ser och bejakar deras möjligheter

Vår vision: ”LIVSLÅNG LUST TILL LEK OCH LÄRANDE” betyder att vi ser barnens förmågor och kompetenser. Norlandia Förskolor grunden till att fostra ansvarskännande barn till framtidens samhällsmedborgare och med en kulturell mångfald ger vi barnen även möjlighet till respekt och förståelse för varje människa oavsett bakgrund. Norlandia förskolor är en framtidsinriktad, lärande organisation med en hög grad av handlingsfrihet inom gällande ramar. Vi är aktiva i tvärvetenskapliga sammanhang och tar initiativ till att utveckla nya former av berikande samarbeten.

Vi lyfter blicken, provar nya arbetssätt och koncept och utvärderar kontinuerligt vårt arbetssätt för att ständigt förbättra våra tjänster. I kombination med ett värdegrundsbaserat arbetssätt som genomsyrar hela vår organisation når vi framgång.

Rönninge förskola tillhör Norlandia förskolor. Verksamheten är Fröbel-inspirerad vilket bland annat innebär att vi arbetar nära naturen: vi följer årstiderna, planterar och odlar på vår äng samt har skördefest. Förskolan har en stor gård med mycket lekutrymme, skogsparti och en äng.  Vi sätter ett stort värde på leken och på hur vi är mot varandra. Vi arbetar med CARE ( C = competent, A = ambitious, R = respect ul E= energetic), vår värdegrund, som hela tiden ska genomsyra verksamheten. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och har tvärgrupper tillsammans. Vårt mål är att fånga barnens eget intresse och uti från det välja bland de akktviteter som erbjuds. Språk, matematik, naturkunskap och teknik vävs samman i allt vi gör. Vi har tillsammans med alla barn en storsångsamling en gång i veckan, där vi sjunger och dramatiserar med rekvisita. Vi arbetar mycket med miljö och hälsa. Vi har mycket utevistelse, rörelse, promenader, och skogsaktiviteter. Vi har en egen kock som lagar maten från grunden och vi är KRAV-certifierade och strävar efter att vår mat ska bestå av minst 50 procent ekologiska varor.